Contactgegevens

Adresgegevens

Hartman Sannesstraat 5
9076 EB Sint Annaparochie
Telefoon (0518) 401 447
Fax (0518) 402 795   
Emai: info@csgulbevanhouten.nl

Schoolleiding

Locatiedirecteur
Dhr. E. Bruinsma, e.bruinsma@csgulbevanhouten.nl

Teamleider onderbouw
Dhr. R. Steneker, r.steneker@csgulbevanhouten.nl

Teamleider bovenbouw
Dhr. J. van der Wal, j.vanderwal@csgulbevanhouten.nl

Decanaat

 

Route

Ziekmelden

Wanneer je ziek bent dan moet je dit voor aanvang van je eerste lesuur melden op het telefoonnummer (0518) 401 447.

Centraal bureau

College van Bestuur
Dhr. M.C.J. Visser, waarnemend bestuurder
Postbus 193
8900 AD Leeuwarden
T (058) 234 76 80
cvb@cvo-nf.nl

Centrale administratie
Mevr. A. van Oosten (Controller CVO / Hoofd centrale administratie)
E a.vanoosten@cvo-nf.nl

Personeel- en salarisadministratie / Leerlingenadministratie / Financiële Administratie / ICT / Technische dienst / Facilitaire zaken 
T (058) 234 76 70
E info@csg-comenius.nl 

Facturen kunnen worden gestuurd naar:
facturen@cvo-nf.nl

Staf

Stafmedewerkers
T (058) 234 76 70

Hoofd ICT
Dhr. E. Bouwkamp, e.bouwkamp@csg-comenius.nl  

Stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg
Dhr. drs. M. Luimstra, m.luimstra@csg-comenius.nl 

Coördinator leerlingenzorg
Dhr. M. Giesing, m.giesing@csg-comenius.nl 

Hoofd facilitaire zaken
Dhr. H. de Boer, h.deboer@csg-comenius.nl

Communicatie & PR
Dhr. L. Broersma, l.broersma@csg-comenius.nl