Contactgegevens

Adresgegevens

Hartman Sannesstraat 5
9076 EB Sint Annaparochie
Telefoon: (0518) 401 447
Fax: (0518) 402 795   
Email: info@csgulbevanhouten.nl

Schoolleiding

Directeur
Dhr. S. de Jong, sj.dejong@cvo-nf.nl

Teamleider 

Mevr. J. Smit: je.smit@cvo-nf.nl

Dhr. R. Steneker, r.steneker@cvo-nf.nl

Decanaat

 

Route

Ziekmelden

Wanneer je ziek bent dan moet je dit voor aanvang van je eerste lesuur melden op het telefoonnummer (0518) 401 447.