Disclaimer CSG Ulbe van Houten

DISCLAIMER
CSG Ulbe van Houten, onderdeel van CVO-nwf, verleent u hierbij toegang tot de website www.csgulbevanhouten.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
CSG Ulbe van Houten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als informatief.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
CSG Ulbe van Houten spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CSG Ulbe van Houten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CSG Ulbe van Houten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CSG Ulbe van Houten.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CSG Ulbe van Houten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.