Kennismakingsdag groep 8

Een tijdje geleden ben je aangemeld voor de eerste klas van onze school, de Campus Middelsee (CSG Ulbe van Houten en CSG Comenius locatie St.-Annaparochie). 
 
Wij nodigen je uit om voor de vakantie een kijkje bij ons op school te nemen. Je kunt dan kennismaken met je nieuwe school, mentor(en) en klasgenoten én wij vertellen je wat er na de vakantie van je wordt verwacht. Deze middag wordt er ook een foto gemaakt, die wij voor onze administratie gebruiken. Verder krijg je de nodige informatie mee over een aantal schoolzaken.
 
Voor deze kennismaking word je uitgenodigd op woensdag 9 juni 2021.
Inloop 12.45 – 13.15 uur. Het begint om 13.15 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.
 
Via mail krijg je een lijst met benodigde spullen die je, voor de start van het nieuwe schooljaar moet aanschaffen. De lijst is zo gemaakt dat je kunt aankruisen wat je hebt gekocht. Weet je niet precies of het de goede dingen zijn, vraag dan thuis of ze je kunnen helpen. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je na de vakantie op school vragen hoe het precies zit.
 
Mocht je op 3 juni niet kunnen, omdat je huidige school b.v. op kamp is, wil één van je ouders/verzorgers dit dan doorgeven aan de administratie van onze school, tel. 0518 – 401447 of teamleider onderbouw, Rinze Steneker, r.steneker@csgulbevanhouten.nl. Je zult dan uitgenodigd worden voor een verkorte kennismaking op woensdag 10 juni van 14.30 – 15.30 uur.
 
Tot ziens op 3 juni.

Kennismakingsavond ouders

Op woensdagavond 9 juni 2021 om 20.00 uur wordt op onze school in St.-Annaparochie een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de ouders van de nieuwe leerlingen.
Inloop 19.45 – 20.00 uur
Voorlichting 20.00 – +/- 20.45 uur
Het doel van deze avond is om de overgang van de basisschool naar onze school te vergemakkelijken.
 
Op deze avond hopen we u te informeren over onder meer de volgende onderwerpen:
- de identiteit en de doelstellingen van onze school
- de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
- de introductie op de nieuwe school
- inspraak van ouders