Onderwijs in een modern jasje op CSG Ulbe van Houten

Intussen is het twee jaar geleden dat de CSG Ulbe van Houten de nieuwe school

 – Campus Middelsee – heeft betrokken.

Een school die in heel Friesland veel waardering oogst vanwege zijn mooie uitstraling en fantastische faciliteiten die aansluiten bij het huidige voortgezet onderwijs.

Dit met dank aan de Provincie Fryslân, Gemeente het Bildt en de Besturen.

 

Nu de tijd van gewenning in een nieuw gebouw achter de rug is, wordt in het nieuwe cursusjaar gestart met onderwijs in een nieuw jasje.

De huidige 21ste  eeuw vaardigheden – creatief handelen, ICT vaardigheden, communiceren, mediawijsheid, samenwerken en zelfregulering – vragen een face lift van het huidige onderwijs aanbod. Dit zonder geweld aan te doen aan de huidige basis die door de regio als kwalitatief goed en degelijk wordt ervaren.

Kernkwaliteiten als structuur, orde, regelmaat en betrokkenheid zullen natuurlijk het fundament blijven van de CSG Ulbe van Houten want dit maakt dat de school hoog scoort in de resultaten.

 

Desalniettemin kunnen en mogen we niet voorbij gaan aan het feit dat de huidige maatschappij steeds meer vraagt van het individu.

En dat is niet voor iedereen hetzelfde.

Komend jaar zullen de leerlingen dan ook een meer persoonlijk onderwijsaanbod krijgen voorgeschoteld – gepersonaliseerd leren – dat meer voldoet aan hun behoefte en talenten.

 

Leerlingen die moeite met de leerstof hebben,  kunnen rekenen op maatwerk

 – meer lessen - in die vakken waar ze moeite mee hebben.

Leerlingen die het onderwijsaanbod beheersen kunnen zich verdiepen in lessen waar hun interesses en talenten liggen.

Dit zogenoemde excellentie programma zal keuzes bevatten uit gevarieerde onderdelen zoals bijvoorbeeld ; Spaans, Sport, Kunst en Creativiteit.

 

In het kader van een ieder gelijke kansen, is in het vaste aanbod een keuzeprogramma opgenomen – de Talentstromen.

Dit jaar startend jaar in leerjaar 1 voor iedere leerling.

Na een kennismakingscircuit in 2017 kunnen de leerlingen in 2018 kiezen uit :

- Art Factory, -Travel Academy, -Sports of -Technology.

Alle Talentstromen zijn geschoeid op moderne leest en brengen de leerlingen in de wereld van innovaties en veranderingen. (o.a. Lego League, drones, VR technologie, beach volleybal, mud run, je eigen reis arrangeren en graffiti)

 

Als laatste willen we onze leerlingen optimaal blijven begeleiden en stimuleren om zo goed mogelijk te presteren.

In de huidige maatschappij met al zijn prikkels en uitdagingen is dat niet altijd eenvoudig.

Vanaf het nieuwe cursusjaar bieden we dan ook op basis van maatwerk : huiswerkbegeleiding aan.

Deze faciliteit is toegankelijk voor iedere leerling die moeite heeft met plannen, leren, toetsen leren en huiswerk maken.

 

Op deze wijze hopen we ook de komende jaren op een moderne wijze te blijven staan voor onze slogan :

 

CSG Ulbe van Houten – GOED VOORBEREID -  in Uitdagend  Onderwijs !

 

Terug naar overzicht