De Ulbe is Gezond!

CSG Ulbe van Houten heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Ulbe zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Ulbe is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Ulbe voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding Hiervoor worden onder andere de volgende activiteiten ingezet; gouden schoolkantine schaal, gratis watertappunt, lesmethodes, nieuwsbrieven en een actieve en gezonde leefstijldag.

Tot slot heeft de CSG Ulbe van Houten ook al een voorsprong genomen op het rookvrije schoolterrein. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Vanaf 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein verplicht. Wij hebben daarom nu al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. 

Directeur dhr. Bruinsma van CSG Ulbe van Houten is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Terug naar overzicht