Kaasproject 3T1

Kaasproject CSG Ulbe van Houten

Vanaf februari zijn Annemaj Wiersma, Sanne Esmee Walstra, Romana Visser en Demi van der Zee bezig geweest met het zogenaamde Kaasproject. Aan dit project doen diverse scholen uit de provincie mee. Het heeft als doel om leerlingen kennis te laten maken met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs (Mbo).

Ze hebben tijdens dit project hun eigen kaas gemaakt bij Kaasboerderij de Stelp in Oldeberkoop en bij een (geiten)kaasmakerij uit de eigen omgeving “De Molkerei” op de nieuwe Bildtdijk. Hiermee sluit het project aan bij de LWP-methodiek “Leren en werken in eigen regio” die gevoerd wordt binnen de Campus Middelsee.

Naast het maken van kaas zijn de leerlingen ook op bedrijfsexcursie geweest bij CSK-Food en hebben ze onderzoek gedaan aan hun eigen gemaakte kaas op het MBO Lifesciences.

Het project werd half april afgesloten op het MBO lifesciences met een presentatie van de kaas en een uiteenzetting van de ervaringen die zijn opgedaan gedurende het project. De zelfgemaakte kaas is uiteindelijke beoordeeld door een ervaren keurmeester. Als beloning mochten de leerlingen het welverdiende certificaat in ontvangst nemen.

Wie weet maakt één van de deelnemende leerlingen carrière in de zuivel/voedingsmiddelensector. De ervaringen die ze hebben opgedaan met dit project pakt in ieder geval niemand ze meer af.

Terug naar overzicht