Lenteschool 2020

 

Evenals de vorige schooljaren zijn de scholen binnen CVO-NF (Comenius, Ulbe van Houten, Beyers Naudé) voornemens een Lenteschool te organiseren voor leerlingen die op dat moment net tekort komen om te worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Deze Lenteschool wordt georganiseerd voor leerlingen van klas 1 t/m het voorexamenjaar in Mavo/TL, Havo, Atheneum en Gymnasium.

 

Tot nu toe duurde de Lenteschool twee weken tijdens de meivakantie. Aangezien de meivakantie in 2020 te kort is om dat opnieuw zo te doen, is gekozen voor een viertal zaterdagen in april (4, 11, 18 en 25 april) en de week waarin Koningsdag valt (28 april t/m 1 mei). Zo kan een leerling toch twee vakken volgen. De Lenteschool heeft tot doel extra ondersteuning voor vakken te geven en zal per vak worden afgesloten met een toets, waarvan de uitkomst een eerder behaald cijfer vervangt.  

 

Deze vooraankondiging geeft u de mogelijkheid bij een mogelijke vakantieplanning in de meivakantie rekening te houden met de Lenteschool. Nadere informatie over de Lenteschool volgt in het voorjaar van 2020.

 

Centraal Bureau van CVO-NF

 

Terug naar overzicht