Hoe nu verder?

 

Aan alle leerlingen, ouders en medewerkers van de scholen van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân

 

Leeuwarden, 15 maart 2020

 

Beste leerlingen, ouders en medewerkers,

 

De wereld is in de ban van Corona en dat geldt dus ook voor CVO-NF. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zojuist is op een persconferentie door de minister aangekondigd dat morgen, maandag 16 maart, de scholen in Nederland zullen sluiten tot en met vrijdag 3 april a.s.. De exacte consequenties voor de examenleerlingen worden later bekendgemaakt.

 

Vanmiddag heeft de directieraad, bestaande uit de directeuren en rector van alle CVO-scholen, vergaderd. De directieraad functioneert binnen CVO als stuurgroep voor de gezamenlijke aanpak. Ook vindt er coördinatie plaats met de andere Friese besturen en de Veiligheidsregio. Ons algemene uitgangspunt is en blijft dat we zoveel mogelijk de rust bewaren en alleen gecoördineerde actie ondernemen.

 

Nu schoolsluiting een feit is, willen we graag alvast enkele zaken met u en met jullie delen.

 

Morgen zijn er geen lessen en wordt door directies en personeel verder overleg gevoerd over de organisatie van onderwijs op afstand en de manier waarop we de activiteiten voor de examenklassen zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan. Dat laatste krijgt prioriteit.

Medewerkers worden over het overleg van morgen apart geïnformeerd.

Het is belangrijk dat leerlingen hun boeken en IPad thuis hebben. Indien zij nog boeken op school willen ophalen kan dat morgen. De schoolgebouwen zijn open.

 

Morgen in de loop van de dag of uiterlijk dinsdag zullen we opnieuw informatie laten uitgaan. We hopen dat er dan meer duidelijkheid is.

 

Met een hartelijke groet,

Eelco Bruinsma, directeur Campus Middelsee

Joost Visser, bestuurder CVO-NF

Terug naar overzicht