Vervolg

Aan alle leerlingen, ouders en medewerkers van Campus Middelsee

 

Sint Annaparochie, 16 maart 2020

 

Beste leerlingen, ouders en medewerkers,

 

Deze 2e  communicatiebrief rondom Corona schrijven we vanuit een bijna lege Campus Middelsee.

 

Als bijna voltallig team hebben wij vandaag gekeken hoe wij de komende drie weken het beste onderwijs op afstand kunnen geven. Want we willen samen met jullie graag het allerbeste voor onze leerlingen / jullie kind(eren).

We geven docenten de ruimte om voor al hun klassen hun lessen voor te bereiden, wij gaan er daarom vanuit dat vanaf dinsdagmiddag in ieder geval lessen gedeeld worden via Magister. Er staan voor morgen waarschijnlijk ook al lessen op.

Aan de leerlingen dus de taak om elke dag op hun Magister te kijken en het werk bij te houden. Daarom onze vraag aan jullie om dit samen op te pakken en dat leerlingen thuis ook gemotiveerd worden om met school bezig te gaan.

Voor de examenklassen vinden wij dit helemaal belangrijk!   “Be prepared”

 

De regering en allerlei onderwijsinstanties gaan het deze week nog hebben over afronding van het PTA en invulling van examens. Zodra wij daar meer duidelijk informatie over hebben dan delen wij dit als school met jullie.

 

Dit betekent dat:

  • Het lesrooster in Magister blijft draaien

  • Het huiswerk in Magister staat. Hierbij kunnen leerlingen ook doorverwezen worden naar *LessonUp

  • Het kan zijn dat leerlingen ook iets via magister Opdrachten moeten inleveren.

  • Communicatie via Magister Berichten gaat (of – wanneer aanwezig – via appcontact/groepsapp o.w.e.) op het moment dat de leerlingen volgens de rooster les hebben van de betreffende docent.

 

*De leerlingen hebben LessonUp standaard op de IPad als app staan. Leerlingen kunnen met een code, die ook in magister door de docent wordt doorgeven, inloggen met hun eigen naam. Dan komen zij bij de docent van een vak te staan. Als docent kunnen wij de voortgang bijhouden en op deze manier monitoren wat de leerlingen doen en hoe ze dat doen. Waar nodig zal de docent de mentor inlichten en kan de mentor contact met u opnemen.

 

Een aantal docenten zal afhankelijk van hun vak jullie een mail sturen met uitwerkingen van de te maken opdrachten. Wij doen hierbij een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het onderwijsleerproces.

 

Hou Magister en hou de mail in de gaten!

 

 

Met een hartelijke groet en jullie allemaal sterkte toewensend met het onderwijs op afstand,

Namens alle medewerkers,

 

Eelco Bruinsma, directeur Campus Middelsee

 

Terug naar overzicht