18 maart

Leeuwarden, 18 maart 2020

Beste leerlingen en ouders,

De gebeurtenissen blijven elkaar snel opvolgen. Zondagavond kwam het bericht over de schoolsluitingen, maandagavond gaf de regering in een televisietoespraak van de premier tekst en uitleg over het gekozen scenario. Dinsdag werden er economische scenario’s bekend gemaakt en dat zal het laatste niet zijn – vrezen we.

We kunnen, naar de woorden van de premier, ieder nieuw geval beschouwen als een stap in de opbouw van groepsimmuniteit. Dan moet natuurlijk wel zijn voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden om de uitbraak van het virus beheersbaar te houden. Van ons allen wordt gevraagd om de maximale verantwoordelijkheid te nemen.

Algemeen gesproken is deze redenering goed te volgen en te respecteren. Maar als het dichtbij komt en jou of je naasten direct raakt, zijn er grote zorgen en roept de situatie angst op.

En als er al geen directe gevolgen zijn voor de gezondheid, dragen sommige mensen door de crisis ineens de zorg om het dagelijks brood met zich mee.

We zijn ons daarvan bewust en als we vanuit de scholen iets kunnen betekenen voor leerlingen en ouders die persoonlijk geraakt zijn, horen we dat graag.

Deze week zijn in alle scholen van CVO-NF voorbereidingen getroffen voor onderwijs op afstand.

De komende weken gaat dit verder en zal het onderwijs blijven draaien volgens rooster.

Een paar algemene zaken zijn van belang:

 • We gaan ervan uit dat leerlingen hun boeken-iPad nu thuis hebben

 • De studiewijzers staan in Magister

 • We houden de roostertijden aan voor contact met de docent via mail

 • Leerlingen zien per les:
  - wat ze moeten maken
  - wat ze moeten leren
  - wat ze wanneer en hoe moeten inleveren

 • Het is ons doel de leerlingen ritme en structuur te laten houden; we hopen dat ouders dit ondersteunen en hun kinderen "bij de les” houden

 • Gewoon afnemen van toetsen is niet mogelijk. Er komen alternatieve evaluatievormen om de voortgang van het onderwijs te borgen

 • Praktijklessen en practica vervallen

 • Voor leerlingen die thuis niet over een computer beschikken, wordt in overleg een oplossing op maat gemaakt, in overleg met de school

 • Mentoren en vakdocenten zullen geregeld contact zoeken met de leerlingen

Deze week berichten we over dat de schoolexamens en de praktijkexamens voor onze examenkandidaten binnenkort weer worden opgestart.

Hoe dat precies zal gaan maken we z.s.m. bekend.

We rekenen erop dat we jullie en u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd hebben. We houden de communicatiekanalen open. Als er vragen zijn kan de school natuurlijk gebeld worden.

Hartelijke groet en vooral succes met het online schoolwerk,

Eelco Bruinsma, directeur Campus Middelsee

Joost Visser, bestuurder CVO-NF

Terug naar overzicht