Examens 2020

Campus Middelsee, 24 maart 2020

 

Onderwerp : Examens 2020

 

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen van leerjaar 4,

 

Zoals u weet zijn de scholen iedere dag druk bezig onderwijs te organiseren en te monitoren op afstand vanwege het rondgaande coronavirus – COVID -19.

We weten inmiddels dat het een sluipmoordenaar is,  die we niet kunnen en mogen negeren.

 

De organisatie van het onderwijs bij ons op school,  wordt door veel ouders positief ervaren, ondanks dat het in een aantal gevallen niet eenvoudig verloopt.

Maar zeg nu zelf, dit scenario is voor een ieder nieuw en blijft het iedere dag weer onderzoeken hoe het per individuele leerling het beste werkt.

Onze oproep is dan ook : Laten we het zo goed mogelijk samen proberen te organiseren met de aangereikte leerstof middels de systemen – Magister en LessonUp.

Twee woorden zijn daar zeker leidend in : regelmaat en discipline.

 

Inmiddels wordt de berichtgeving vanuit de ministeries met de dag aangescherpt.

Vanochtend kregen we het bericht dat het centraal examen NIET doorgaat.

Voor velen gezien de omstandigheden een wijze beslissing.

 

De aandacht gaat vanaf nu dan ook volledig uit naar het schoolexamen (SE) waar we al druk mee bezig waren deze week.

Leidend is dan vanaf dit moment het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) dat op orde moet zijn. Op basis van die resultaten wordt er een uniforme zak- en slaagregeling toegepast.

Vanaf komende week worden er momenten in school georganiseerd, in kleine groepen onder strenge hygiënische condities,  waarbij de RIVM voorschriften in acht worden genomen, in het kader van het afronden van het PTA.

Dit betekent het volgende voor de komende week(en) ;

 

-uw zoon/dochter wordt op school uitgenodigd voor een inhaaltoets, mochten er achterstanden zijn

 

-uw zoon/ dochter wordt uitgenodigd om het resterende PTA op orde te maken

 

-er worden instructiemomenten georganiseerd voor uw zoon/dochter in kleine groepen

 

-we streven er naar binnen de voor nu gestelde termijnen – begin juni -   het PTA af te ronden

 

-van het PTA kan alleen met medeweten van de directie en MR worden afgeweken

 

-het centraal examen gaat NIET door

 

-indien er sprake is van ziekte – direct melden – er wordt dan een nieuwe afspraak ingepland

 

-een voldoende volledig afgerond PTA – betekent een volwaardig VMBO diploma

 

Dringend advies is ; uw mail in de gaten te houden!

 

Met vriendelijke groet namens de examencommissie,

 

E. Bruinsma

Directeur Campus Middelsee

Terug naar overzicht