6 mei

Sint Annaparochie, 6 mei 2020.

 

Beste leerlingen en ouders van de Campus Middelsee,

 

We gaan er vanuit dat iedereen een goede meivakantie heeft gehad. De bijzondere herdenkingen en vieringen zijn achter de rug en hebben veel indruk gemaakt.  De koning heeft het Nederlandse volk  toegesproken en nogmaals de waarde van VRIJHEID benadrukt. En gelukkig heeft een ieder binnen deze “beperkte vrijheid” de draad weer opgepakt.

 

Het kabinet zal vanavond een persconferentie houden en hoogstwaarschijnlijk een aantal maatregelen versoepelen. Wij zijn net als u razend benieuwd, want ondanks alle goede bedoelingen worden we enigszins wel een beetje  “corona moe”.

Gelukkig mogen komende week de leerlingen en de collega’s van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs weer voorzichtig opstarten, met nadruk op VOORZICHTIG.

Zo het nu staat gaan wij als voortgezet onderwijs vanaf begin juni weer naar school in een aangepaste vorm – maar daar de komende weken meer over.

Vanuit de gedachte dat GEZONDHEID voorop blijft staan, gaan we dan onze leerlingen weer welkom heten.

 

Vandaag is het digitale onderwijsleerproces thuis weer opgestart, en gaat nog steeds volgens het lesrooster in Magister door. Hetgeen wij kunnen zien, is dat gelukkig vanochtend weer opgepakt.

Dank voor uw hartverwarmende reacties op de kaart die we onze leerlingen en u hebben gestuurd. Hieruit putten ook wij weer  ENERGIE. Dank daarvoor !

 

Dan bereiken ons de eerste vragen over de voortgang van het onderwijsleerproces en de overgang naar het volgende leerjaar.

De meeste leerlingen liggen op de juiste koers voor de overgang en waar dat niet het geval is bent u op de hoogte en is er nog steeds alle kans op herstel. Als school hanteren we voor de komende tijd de volgende lijn:

 

  • Iedereen is voorwaardelijk over, tenzij er eerdere afspraken liggen over verder gaan op een ander niveau of doubleren

  • Op 1 oktober 2020 kan dat een definitieve overgang worden, tenminste als de leerling vormbehoud toont (in zijn/haar werk en cijfers laat zien dat hij/zij het aan kan). Is dat niet het geval, dan zal de leerling  alsnog moeten doubleren .

  • Met ingang van komende maandag werken de leerlingen – voor zover mogelijk – aan de – theoretische - vakken die ze in het volgende leerjaar hebben.

     

NB. Dit geldt niet voor de leerlingen van 3AH. Zij moeten aan de overgangsnormen van klas 4 CSG Comenius voldoen zoals die in Leeuwarden gelden. Via mw. M. Engwirda worden ouders en leerlingen van deze normen op de hoogte gesteld.

Daarnaast zijn we bezig voor leerjaar 4 de balans op te maken en worden de laatste herstel mogelijkheden aangeboden. Op 4 juni komt de definitieve UITSLAG !

 

Reden te meer om nog steeds in het RITME te blijven en om het onderwijs op orde te houden en het proces met ons te bewaken. Dit voorkomt achteraf teleurstellingen.

Tot nu toe ging en gaat het volgens ons  HEEL GOED en dat houden we graag zo  !

 

Zoals ik al schreef, zijn er versoepelingen van de maatregelen van het RIVM op komst. 

Als school hebben we al nagedacht over mogelijkheden om de leerlingen dan te ontvangen in lessen en dan voornamelijk voor de theoretische kern- en keuzevakken.

Dat doen we natuurlijk binnen alle regels die ons worden aangedragen vanuit het RIVM.

 

Als voorbeeld kijken en leren we graag van onze collega’s van het basisonderwijs.

De hygiëne maatregelen dienen strikt in acht te worden genomen om veiligheid voor een ieder te kunnen garanderen ; dus afstand nemen en houden, handen reinigen bij binnenkomst en niet “samenscholen”.

En verder zou het bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er les wordt gegeven aan groepen van maximaal 9 leerlingen. Leerlingen blijven zo veel mogelijk in vaste lokalen en docenten zullen hen bezoeken. De lessen zullen in shifts worden gegeven en ongeveer 30 minuten duren per les.  Leerjaren en delen van klassen zouden dan op afroep naar de school moeten komen. Na afloop moeten ze persé direct huiswaarts gaan.

 

Hoe het precies komt, dat zullen we zien en u daar dan zo spoedig mogelijk over berichten!

 

 

Ondanks de bijzondere tijd waarin we nu leven, blijven we denken in KANSEN en nieuwe UITDAGINGEN.

 

Terug naar overzicht