It giet wer oan

Sint Annaparochie, 20 mei 2020.

 

Beste leerlingen en ouders van de Campus Middelsee,

 

IT GIET WER OAN !

 

De leerlingen en de collega’s van het basisonderwijs heb ik afgelopen week een bezoekje gebracht, en ik heb kennis gemaakt met het “corona” onderwijs op hun school.

Weliswaar in hele kleine groepen maar toch, het eerste begin is er weer !

De berichten vanuit onze regio zijn overwegend enthousiast en geven hoop, want zowel de  leerlingen als de meeste docenten in het basisonderwijs waren er aan toe en zijn positief gestemd binnen de gestelde kaders.

Campus Middelsee – CVO-NF zet vanaf 2 juni de schooldeuren ook in een aangepaste vorm weer open.

Vanuit de gedachte dat GEZONDHEID voorop blijft staan, gaan we dan onze leerlingen weer welkom heten en in kleine groepen ontvangen.

 

Het digitale onderwijsleerproces gaat daarnaast door. (volgens het lesrooster in Magister)

Zover wij kunnen zien wordt dat veelal nog steeds goed opgepakt veelal samen met u als ouders / verzorgers.

Dank voor uw medewerking in de afgelopen periode,  anders waren we nooit zover gekomen. MET ELKAAR STERK !

De meeste leerlingen liggen op de juiste koers voor de overgang en waar dat niet het geval is bent u op de hoogte en is er nog steeds alle kans op herstel.

De te volgen richtlijn is u inmiddels bekend, voorwaardelijk over met 1 oktober 2020 als uiteindelijke definitieve bevestiging van;  over – doubleren – af stromen.

 

 

Daarnaast zijn de meeste gegevens van bijna alle leerlingen van leerjaar 4 naar de onderwijsinspectie gestuurd en wachten we nu op de goedkeuring voor een diploma.

Dit lijkt volgens onze gegevens erg goed !

Op 4 juni komt de definitieve UITSLAG !

Verder kunnen we u / jullie vertellen dat we bezig zijn om een waardige feestelijke afsluiting voor de diploma uitreiking te organiseren.

Natuurlijk ook dit weer binnen de gegeven richtlijnen en kaders !

 

Verder zal na de aanbieding van de voorlopige cijferlijst, de leerlingen van klas 4 die dat willen, de mogelijkheid worden geboden een RV- toets te maken.

Resultaat Verbetering toets.

Deze RV- toets beslaat de gehele leerstof en zal voor 50% gaan meetellen.

Let wel – alleen voor die leerlingen die zich serieus willen en zich kunnen verbeteren !

 

Zoals ik al schreef  IT GIET WER OAN ! en mogen wij per 2 juni weer in “aangepaste vorm” onderwijs gaan geven.

We hebben nagedacht over mogelijkheden om de leerlingen dan te ontvangen in lessen en dan voornamelijk voor de theoretische kern- en keuzevakken. Ik kan u vertellen, het was een hele operatie, maar we hebben met vereende inspanningen voor elke leerling een rooster kunnen maken.

Dat doen we natuurlijk binnen alle hygiëne regels die ons worden aangedragen vanuit het RIVM.

Dit moeten we en zullen we dan ook streng moeten opvolgen en daarbij rekenen we op uw steun en ook uw instructies vanuit thuis t.a.v. de gestelde regels.

 

Als voorbeeld hebben we gekeken en geleerd van onze collega’s van het basisonderwijs.

De hygiëne maatregelen dienen strikt in acht te worden genomen om de veiligheid voor een ieder te kunnen garanderen:

 

- op de fiets naar school, openbaar vervoer mijden

- fietsen op de aangegeven plaats stallen met tussenruimte

- handen reinigen bij binnenkomst

- 1,5 meter afstand nemen en houden

- volg de looplijnen

- eenmaal binnen gekomen,  direct naar het lokaal en niet “samenscholen”

- toilet gebruik reduceren

- 1 voor 1 naar toilet

- tafels e.d. worden individueel gereinigd bij vertrek uit het lokaal

- direct na de lessen de school verlaten en niet blijven hangen, zeker niet in groepen

 

De roosters worden deze week verzonden door de mentor- coach. Hieronder ziet u de leidraad die we qua rooster volgen. Van welk groepje uw zoon / dochter deel uitmaakt, wordt individueel door de mentor komende week gecommuniceerd.

Dit gebeurt niet in Magister omdat daar de digitale les en het huiswerk moet blijven staan. Iedere leerling gaat 2x per week in groepen van maximaal 9 leerlingen naar school in sessies van 3 of 4  lessen.  Het betreft dan in ieder geval de kernvakken – Wiskunde – Engels – Nederlands en  – voor klas 3 en 4 – zoveel mogelijk keuze vakken, dit is per leerling verschillend.

Voor zover mogelijk worden de vakken die niet op school kunnen worden gegeven ook dan digitaal aangeboden via LessonUp en Microsoft TEAMS.

Verder krijgen alle leerlingen minimaal 2x tot de zomervakantie een moment van ontspanning aangeboden op de Waaie door de vakgroep LO en de mentor. Ook hier worden uiteraard de richtlijnen van de RIVM gevolgd. De leerlingen kunnen geen gebruik maken van de kleedkamer en worden gevraagd waar mogelijk in sportkleding op school te komen.

Na afloop moeten de leerlingen persé direct huiswaarts gaan.

 

De exacte uitwerking van dit rooster per individuele leerling, krijgt u / de leerling via zijn/haar mentor-coach via de mail.

 

Ondanks deze bijzondere schoolgang blijven we positief denken en gaan we deze nieuwe UITDAGINGEN ook graag aan met u en uw kind.

Alles ten behoeve van goed onderwijs !.

 

https://www.femma.be/frontend/files/blog/images/750x450/terug-naar-school-met-de-leukste-hebbedingen.png?1436795116

 

 

Hartelijke groet, we wensen u / je een fijn Hemelvaartweekend en tot de volgende nieuwsbrief.

 

Namens het gehele TEAM van Campus Middelsee,

Eelco Bruinsma, directeur

 

Hieronder het te volgen rooster op hooflijnen – dit wordt individueel gecommuniceerd met u  komende week vanaf 25 mei  t/m 29 mei.

Iedere leerling krijgt dan volgens deze hoofdlijn een individuele uitnodiging de school in een groepje van max. 9 leerlingen te bezoeken.

 

Ondanks alle verplichtingen – regels en organisatie :

 

We hebben er ZIN in !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet,

 

Terug naar overzicht