Skjin Wetter

Ook Campus Middelsee – CSG Ulbe van Houten maakt zich druk om de hoeveelheid rondslingerend afval in bermen en sloten. Vooraf hebben we in de lessen Biologie al gesproken over zwerfafval en de effecten daarvan op de natuur en de dieren. Vervolgens zijn we met een tweetal klassen – zo’n 30 leerlingen – op woensdag 30 september op pad gegaan om afval rond sloten en bermen op te ruimen. Dit in het kader van project Skjin Wetter – een jaarlijkse weekactie van Samen Fryslân Schoon – waar een zestal Friese gemeenten aan meedoen. In de bekende gele hesjes, gewapend met grijpers, handschoenen en vuilniszakken, zijn we op jacht gegaan naar het zwerfafval tussen St. Annaparochie en Berlikum. Dat dit naast nuttig werk, ook nog eens heel gezellig is, hebben we met zijn allen ervaren deze middag. Met maar liefst vijf volle vuilniszakken keerden we terug naar de Campus, waar een container voor ons klaarstond om ons afval in kwijt te kunnen. Het verzamelde afval wordt hergebruikt. We sloten de middag af met een hapje en een drankje, want na enkele uren buiten lopen, hadden de leerlingen dat wel verdiend. We hopen dat we op deze manier weer wat bewuster omgaan met ons afval!

Voor meer informatie: http://www.samenfryslanschoon.frl/skjin-wetter-2020/

Terug naar overzicht