Mondkapjes

Sint Annaparochie, 2 oktober 2020

 

Beste leerlingen, beste ouders, 

 

Gisteren is bekend geworden dat de overheid een dringend advies geeft aan leerlingen en medewerkers van scholen voor Voortgezet Onderwijs om een mondmasker te dragen. 

Dit advies geldt met name tijdens pauzes en bij het wisselen van de lessen, in gangen en pauzeruimtes. Dus niet tijdens de les.  

In onze school nemen we dit advies over en geven het aan jullie en u door. 

Dat betekent dat we onze leerlingen en de medewerkers dringend adviseren om vanaf maandag aanstaande een mondmasker mee naar school te nemen en te dragen in gangen en pauzeruimtes. 

Om het gebruik te stimuleren zijn er, voor hen die het mondmasker vergeten zijn, bij de conciërge mondmaskers te verkrijgen. 

We kennen de discussie over het nut en de noodzaak van mondmaskers. Vanuit school begeven we ons niet in die discussie en laten de afwegingen bij de overheid en haar adviseurs. 

We vragen leerlingen en medewerkers om samen alles te doen dat nodig is voor de bestrijding van het virus. Mondmaskers kunnen daarbij helpen. 

We weten dat jullie, de leerlingen, vaak niet ziek worden van het virus. 

Jullie kunnen echter wel een rol spelen bij de verspreiding. 

We hopen dat jullie je hiervan bewust zijn en dat je je verantwoordelijkheid neemt door een mondmasker te dragen. 

Alvast veel dank daarvoor. We leven en werken in een bijzondere tijd en we moeten dit samen doen!

 

Terug naar overzicht