Wel of niet thuisblijven i.v.m. corona/COVID

We begrijpen dat er verwarring kan ontstaan over het "wel of niet naar school gaan" bij bijvoorbeeld een (vorm van) verkoudheid. Voor leerlingen geldt de bijgevoegde "beslisboom". Hierin is te zien bij welke situatie u uw zoon of dochter beter thuis kan houden.


Daarnaast verwijzen we naar de website van de rijksoverheid, hierop staan enkele antwoorden op veelgestelde vragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs

Terug naar overzicht