Laatste schooldag van Eelco Bruinsma op Campus Middelsee

Vrijdag 9 oktober nam Eelco Bruinsma afscheid van “zijn” Campus Middelsee/CSG Ulbe van Houten. Hoewel al directeur van de AMS, was hij ook nog steeds twee dagen in de week op de Ulbe. Daarmee kwam hij zijn woorden “Je moatte sjen wat jo efterlitte” ruimhartig na: je laat de boel niet zomaar in de steek maar helpt om een goede start te maken. 

Maar toch, vrijdag was dan het officiële afscheid. Door de corona-crisis helaas in het beperkte gezelschap van slechts 25 gasten. Gelukkig was er voor iedereen die er bij had willen zijn de live-stream zodat iedereen – zij het van op afstand – toch kon mee maken wat er gebeurde. En tussen het welkom met koffie van een heuse barista en de slotborrel met het bekende “bruine fruit” gebeurde er heel wat. Bruinsma werd in het zonnetje gezet door waarnemend-directeur Rinze Steneker, kreeg cadeaus maar mocht ook de plagerijen ondergaan in de bijdragen die daarna volgden. In woorden, filmpjes en liedjes werd hem even een (lach)spiegel voorgehouden. Vaak tot hilariteit van de aanwezigen en van Eelco Bruinsma zelf. 

Een woord dat nogal eens viel was GRUTSK. Een woord dat Bruinsma vaak gebruikte om zijn personeel en zijn leerlingen te stimuleren en in het zonnetje te zetten. GRUTSK mag hij zijn op wat in de 5 jaar dat hij directeur in St. Anne was, is bereikt en waarvan hij een grote inspirator en motivator was. Een GRUTSKENS waarop hij ook zelf terug kwam in zijn slotwoord. Een slotwoord waarin ook hij nogmaals benadrukte waar het in het onderwijs om moet gaan: kijken door de ogen van het kind en daar je onderwijs op inrichten.

Terug naar overzicht