Beleefochtenden op de campus!

Vorige week konden de leerlingen van klas 2 en 3 van Campus Middelsee een creatieve workshop volgen. Deze inspirerende beleefochtenden werden georganiseerd vanuit de vakgroep Beeldende Vorming en waren tot stand gekomen om de opgelopen achterstanden van de 1ste Corona lock down periode vorig schooljaar enigszins te verzachten en de leerlingen kennis te laten maken met lessen van kunstenaars. De lessen werden gegeven door enkele zeer enthousiaste dames van de Stichting Groen uit Dokkum. De workshops keramiek, mixed media, speksteen, improvisatietoneel, yoga en een geluksles werden enthousiast gevolgd. Een meer dan geslaagde week en zoals meerdere leerlingen benoemden: “Fantastisch! Dit willen we wel vaker ervaren!” 

Terug naar overzicht