Stage in coronatijd

Naast de reguliere lessen volgen leerlingen van de klassen 3TL van Campus Middelsee ook een Loopbaanprogramma. Daarbij hoort twee keer per jaar twee dagen stage! Ervaring opdoen in het regionale bedrijfsleven of een instelling is een belangrijke stap in hun loopbaanontwikkeling. Door de corona moest tot teleurstelling van leerlingen en bedrijfsleven de oriëntatiestage in november worden afgeblazen. 

Voor de stage in maart hebben veel leerlingen veilige stageplekken kunnen regelen. Leerlingen die in de horeca of zorg stage wilden lopen, kregen wel vaak ‘nee’ te horen. Begrijpelijk! Gelukkig vonden ze andere bedrijven waar ze wel op stage konden om zo ervaring op te doen met onder andere communicatieve en sociale vaardigheden. Dienstverlenend en klantgericht handelen is in de zorg net zo belangrijk als bij de bakker. Het Leerwerkplein kon daardoor besluiten – in overleg met het bedrijfsleven – om de stages toch door te laten gaan. Leerlingen die geen stageadres konden vinden kregen op school een alternatief stageprogramma aangeboden in samenwerking met het Wetterskip. Van het bedrijfsleven en de instellingen kwamen veel positieve reacties over de inzet van de leerlingen en de manier waarop de corona-regels werden opgevolgd. Men was blij de jongeren deze kans te kunnen bieden. Op de foto is Joan Veenstra in actie in de transportsector

LEVENSECHT LEREN op Campus Middelsee - "De Ulbe"

Terug naar overzicht