Havo en atheneum

De havo- en atheneumopleidingen horen bij CSG Comenius, maar het onderwijs wordt geheel verzorgd door én op de Ulbe.

Onderbouw

De eerste 3 klassen (onderbouw) op de Ulbe volgen nagenoeg hetzelfde programma als de havo-/atheneumleerlingen op CSG Comenius in Leeuwarden.

Doorstromen naar de bovenbouw havo/atheneum

De Ulbe werkt nauw samen met de bovenbouw van CSG Comenius. Er wordt hard gewerkt aan unieke doorstroommodules die je op de Ulbe al kunt volgen en die (gedeeltelijke) vrijstellingen geven op CSG Comenius. Hiermee vergroot je de kansen op een goede doorstroom en uiteindelijk een diploma! Daardoor is er een prima aansluiting wanneer je naar klas 4 (bovenbouw) gaat op de locatie Mariënburg van CSG Comenius.

 

Skills

Je hebt Skills in klas 1 een blokuur en in klas 2 een enkel lesuur.

Met het vak Skills maak je optimaal kennis met de verschillende mogelijkheden van heel veel beroepen vanuit de 4 sectoren; Groen, Techniek, Zorg&Welzijn en Economie.
Je doet in klas 1 al speeddates met bedrijven en volgt in klas 2 workshops en doet zelf soms al een bezoek aan een bedrijf. Je krijgt dus vanaf klas 1 al LOB (Loopbaan Orientatie Begeleiding) en probeert antwoord te krijgen op de o.a. de vragen Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik.
Je leert 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, onderzoeken, computervaardigheden, enz.
In klas 1 komt dit bijvoorbeeld allemaal terug in de First Lego League.

Skills in klas 3

Skills in klas 3 havo/atheneum is een ontdekkingsreis. Dit jaar staat namelijk in het teken van de voorbereiding op de bovenbouw. Een belangrijk onderdeel hiervan is de profielkeuze. Gedurende het jaar ontdek je door het maken van opdrachten, het volgen van workshops en het lopen van stage welke vakken bij jou passen en wat de juiste keuze is voor klas 4.

Verder worden er tijdens verschillende projecten vaardigheden aangeleerd die jou verder helpen in de bovenbouw en tijdens je vervolgopleiding. Hierbij wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en je onderzoekende vermogen. Ook zijn er keuzeonderdelen. Een dag onderzoek doen in het science lab van onderzoeksbureau Wetsus behoort tot de mogelijkheden.