Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage (MAS) is voor een groot gedeelte de praktische uitvoering van burgerschapvorming.

Maatschappelijke stage is een duidelijke exponent van burgerschapsvorming. Ontwikkelingen op economisch vlak en veranderende politieke inzichten maken dat over enkele jaren de financiële ondersteuning van maatschappelijke stages op scholen door de overheid wordt stopgezet.

Daarmee zal ook de harde eis van 30 uren verplichte maatschappelijke stage verdwijnen of worden afgezwakt. Dit  doet echter niets af aan het belang ervan en daarom zal de Ulbe in aangepaste vorm door blijven gaan met maatschappelijke stages. De komende jaren zal dat aangepaste programma worden ontwikkeld.   

In samenwerking met gemeentes kunnen  “klussen” worden gezocht. En vaak dragen de leerlingen zelf ook werkzaamheden aan. Voorbeelden van klussen die leerlingen zelf aandragen zijn: collecte lopen, trainer van de Fjes, koek verkopen voor de kaatsclub, maatje voor iemand met een beperking.

De bovengenoemde onderdelen die in verschillende vakken worden behandeld geven samen met de maatschappelijke stage vorm aan de burgerschapsvorming op onze school.