Vmbo BL - KL

Ons vmbo staat voor een gedegen opleiding gericht op de toekomst. Wij beschikken over goed ingerichte lokalen en prima voorzieningen. We leiden onze leerlingen op vanuit duidelijke normen en waarden en onderzoeken met een kennersoog waar hun groeimogelijkheden liggen. Wij begeleiden onze leerlingen naar het beste resultaat. Dit doen wij in een persoonlijke sfeer, helder en toegankelijk.

Wat kun je verwachten in klas 1 en 2?

In klas 1 en 2 krijg je per week zo’n 28 lessen en heb je mogelijkheid voor het volgen van maatwerk ondersteuning of excellentie.
Je krijgt de volgende vakken in klas 1. Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, mens&maatschappij (ak/gs), mens&natuur (bi/nask), LO (Lichmelijke Opvoeding), verzorging, techniek, muziek, Skills, beeldende vorming, economie, rekenen, talents en LEVO (Levensbeschouwelijke Vorming). In klas 2 maak je een keuze tussen techniek of verzoring.Aan het einde van klas 2 kies je een profiel en kun je bij ons een diploma in de profielen Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten behalen. 

Al met al volg je een prachtige opleiding met uitdagende en spannende vakken. Op deze manier ben je uitstekend voorbereid op het mbo.

Skills

Voor de basis- en kaderstroom in de onderbouw spelen praktijkvakken een belangrijke rol.

Je hebt Skills in klas 1 een blokuur en in klas 2 een enkel lesuur.

Met het vak Skills maak je optimaal kennis met de verschillende mogelijkheden van heel veel beroepen vanuit de 4 sectoren; Groen, Techniek, Zorg&Welzijn en Economie.
Je doet in klas 1 al speeddates met bedrijven en volgt in klas 2 workshops en doet zelf soms al een bezoek aan een bedrijf. Je krijgt dus vanaf klas 1 al LOB (Loopbaan Orientatie Begeleiding) en probeert antwoord te krijgen op de o.a. de vragen Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik.
Je leert 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, onderzoeken, computervaardigheden, enz.
In klas 1 komt dit bijvoorbeeld allemaal terug in de First Lego League.

Profielen en Routes

Voor klas 3 en 4 Basis en Kader kunnen de leerlingen kiezen tussen de profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten.

Daarnaast kunnen zij kiezen uit 4 aantrekkelijke, eigentijdse routes:

- Zorg
- Sport & Recreatie
- Ondernemerschap
- ICT
- Techniek

Elk van deze routes bestaat uit 4 nieuwe en afwisselende keuzevakken.

Alles wat je hierover wilt weten is te vinden op

https://ulbekeuze.myfreesites.net/