Aanmelding en toelating

Alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden behandeld door de Toelatingscommissie. Bij de plaatsing van leerlingen per onderwijsniveau volgt de Toelatingscommissie het schooladvies van de basisschool, zoals dat is opgesteld op basis van de Plaatsingswijzer. In geval van aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, toetst de Commissie deze aan het Schoolondersteuningsprofiel van de betreffende locatie.

Om de overgang van leerlingen van de basisschool naar CSG Ulbe van Houten of CSG Comenius Sint Annaparochie zo goed mogelijk te laten verlopen, bezoeken we de leerkrachten van groep 8 om te bespreken wie uw kind is, wat het kan en welke begeleiding het eventueel nodig heeft.

Aanmelden cursusjaar 2019-2020

Aanmelden voor het cursusjaar 2019-2020 is mogelijk vanaf 6 februari 2019!

Zij-instroom

Ook voor leerlingen die in willlen stromen in onze bovenbouwklassen vindt er meestal overleg plaats met de huidige school, zodat iedere leerling op het voor hem of haar juiste niveau geplaatst wordt.

Plaatsingsmogelijkheden voor cursusjaar 2019-2020 binnen CSG Ulbe van Houten

Locaties/onderwijsniveaus waar CSG Ulbe van Houten momenteel plaatsingsruimte heeft:

Basisberoepsgerichte leerweg klas 2
Kaderberoepsgerichte leerweg klas 1 en klas 2
Gemengde leerweg klas 3 en klas 4 in overleg* 
Theoretische leerweg klas 3, klas 1,2 en 4 in overleg*
Havo - onderdeel van CSG Comenius klas 1 t/m klas 3       
Atheneum - onderdeel van CSG Comenius klas 1 t/m klas 3

*Overleg - er is mogelijk plaats, maar afhankelijk van bv. vakkenpakket.