Ouders

Magister

Als ouders/verzorgers kunt u de cijfers en absenties van uw kind (tot het 18 jaar is) bekijken via Magister.  Magister is het leerlingvolgsysteem waarin alle belangrijke informatie te vinden, zoals cijfers, rooster, aanwezigheid en digitale leeromgeving. Magister 6 is een platformonafhankelijk programma dit betekent dat Magister 6 te bereiken is via de internetbrowser op een pc, laptop, smartphone én tablet. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor inloggegevens. Leerlingen van 18 jaar en ouder zullen eerst toestemming moeten verlenen aan de school om de ouders/verzorgers inzage in de cijfers en absenties te geven.