Niet naar school?

Landelijke regels: leerplicht

In Nederland kennen we de leerplicht. De leerplichtige leeftijd eindigt aan het eind van het schooljaar (31 juli) waarin je 16 jaar bent geworden. Als je dan nog geen startkwalificatie gehaald hebt, ben je daarna tot je achttiende – of tot het moment waarop je een startkwalificatie hebt behaald – kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo 2- diploma. 

Extra vakantie en/of verlof

Bij bepaalde omstandigheden kan de directeur van de school bijzonder verlof verlenen. De school is bij het verlenen hiervan gebonden aan de wetgeving over de leerplicht. Een aanvraag moet  altijd schriftelijk worden aangevraagd door de ouder(s)/verzorger(s) en vaak worden voorzien van relevante bewijsstukken. De school heeft die nodig om een eventueel toegekende aanvraag later te kunnen verantwoorden.  

De hiervoor bestemde formulieren vindt u hieronder. Vul de bijgevoegde formulieren in en stuur deze naar de schoolleiding. Die zal vervolgens met u in contact treden.

Verwachtingen betreft verzuim

Het volledige verzuimprotocol kunt u hieronder downloaden. 

Wel of niet thuisblijven i.v.m. corona/COVID19

We begrijpen dat er verwarring kan ontstaan over het "wel of niet naar school gaan" bij bijvoorbeeld een (vorm van) verkoudheid. Voor leerlingen geldt de "beslisboom" deze kunt u hieronder bij het kopje "downloads" vinden. Hierin is te zien bij welke situatie u uw zoon of dochter beter thuis kan houden.

Niet naar school?

Als uw zoon/dochter een dag niet naar school kan komen, meld dit dan vóór 8.30 uur. U kunt de school bereiken op het telefoonnummer:

(0518) 401 447

Als uw kind weer beter is, verzoeken wij u dit ook te melden via dit telefoonnummer.