Schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage

Overige schoolkosten zijn kosten voor activiteiten en materialen waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. De activiteiten en materialen leveren volgens ons een bijdrage aan goed en aansprekend onderwijs. Voor deze kosten vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen (een deel van) de ouderbijdrage te betalen. Wel doen we een beroep op ouder(s)/verzorger(s) de bijdrage te betalen. Wanneer (een deel van) de ouderbijdrage niet betaald wordt, kan de leerling slechts gedeeltelijk of geen gebruik maken van de diensten of extra activiteiten (tenzij gebruik is gemaakt van de kwijtscheldingsregeling). Wanneer deze activiteiten onderdeel uitmaken van het verplichte onderwijsprogramma, krijgt de leerling een alternatief programma aangeboden. De toelating van een leerling is niet afhankelijk van het betalen van (een deel van) de bijdrage. De oudergeleding van de MR stemt jaarlijks vooraf in met de vaststelling van het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage.

De kosten van de vrijwillige ouderbijdrage bevatten kosten voor het schoolfonds, huur kluisje, gebruik en onderhoud iPad en de materiaalbijdrage . Het schoolfonds wordt gebruikt voor onder andere speciale vieringen (bijvoorbeeld Kerst), introductie, sportdagen en de diploma-uitreikingen. De materiaalbijdrage wordt gebruikt voor onder andere dagopeningen en het afsluiten van verzekeringen.

De overige schoolkosten zijn afhankelijk van het leerjaar. Een toelichting op deze kosten kunt u hieronder downloaden.

Boekenfonds

CSG Ulbe van Houten heeft een eigen boekenfonds. Leerlingen tekenen een gebruikersovereenkomst voor het deel van de boeken dat gehuurd wordt.

Restitutie-, betalings- en kwijtscheldingsregeling

In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de restitutie-, betalings- of kwijtscheldingsregeling voor de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt uw verzoek - via het formulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden - richten aan Vereniging voor CVO in Noord-Fryslân, Postbus 193, 8900 AD Leeuwarden, t.a.v. de Financiële Administratie.

Tegemoetkoming (studie)kosten

Er zijn verschillende regelingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie vindt u op:

 • www.toeslagen.nl (kinderen 12 t/m 17 jaar)
 • www.duo.nl (kinderen 18 jaar en ouder)
 • www.waadhoeke.nl ( of de gemeente waarin uw kind woonachtig is)
 • www.kindpakket.nl  

  Kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar
  Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de onderstaande bedragen (2019)? (Nibud 2020)
  12-15 jaar: 243 euro
  16-17 jaar: 434 euro

Wis Collect

WIS Collect is een systeem dat het u gemakkelijk maakt facturen te betalen en in te zien. U regelt de betaling volledig digitaal.

Hoe werkt WIS Collect precies?
U ontvangt via het e-mailadres noreply@wiscollect.nl een e-mail met daarin een link naar de digitale betaalomgeving van CSG Ulbe van Houten: WIS Collect. In deze omgeving ziet u precies welke kosten u betaalt en kunt u kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden, zoals iDEAL of door middel van een overboeking. Kosten die niet voor u van toepassing zijn, waar dus geen gebruik van wordt gemaakt, kunnen uitgevinkt worden. Het programma leidt u in duidelijke stappen door het proces. Telkens wanneer er een nieuwe factuur voor u klaarstaat, ontvangt u een e-mail met de link naar de betaalomgeving.

E-mailadres 
Het is belangrijk dat uw juiste e-mailadres bekend is, alle communicatie over facturen verloopt via dit e-mailadres.