Schoolkosten

Wanneer uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, brengt dat kosten met zich mee. De kosten waar u mee te maken krijgt, zijn:

 • Schoolboeken
 • Vrijwillige ouderbijdrage (voor het schoolfonds, een materiaalbijdrage en de huur van een kluisje)
 • Lesmateriaal
 • Talentstromen

Een toelichting op deze kosten kunt u hieronder downloaden. Evenals een overzicht van de kosten per opleiding.

Boekenfonds

CSG Ulbe van Houtenheeft een eigen boekenfonds. Leerlingen tekenen een gebruikersovereenkomst voor het deel van de boeken dat gehuurd wordt.

Restitutie-, betalings- en kwijtscheldingsregeling

In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de restitutie-, betalings- of kwijtscheldingsregeling voor de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt uw verzoek - via het formulier dat u hieronder kunt downloaden - richten aan CSG Comenius, Postbus 193, 8900 AD Leeuwarden, t.a.v. de Financiële Administratie.

Tegemoetkoming (studie)kosten

Er zijn verschillende regelingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie vindt u op:

Ouderbijdrage 2016-2017
  Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4
Schoolfonds 25 25 25 25
Huur opbervakje 10 10 10 10
Borg opbergvakje 5      
Etui 12      
Excursie Emmen 35      
Schoolreisje Walibi       35
Excursie Amsterdam   35    
Projectweek 6 6    
Werkweek Ardennen / Luxemburg     240  
Fotogeld 10 10 10 10
Introductie / activiteitenweek   35    
Totaal 103 121 285 80

Genoemde bedragen zijn in Euro's.

 

Activiteiten en kosten die ten laste  van het schoolfonds komen:

 • Kosten ouderavonden
 • Vieringen
 • Sportdagen
 • Klassenfeesten
 • Diploma-uitreiking
 • Kleine excursies
 • Introductie klas 1
 • EHBO - materiaal
 • Zwemmen

Wanneer een leerling niet meedoet aan een activiteit moet hiervoor wel een geldige reden zijn, alleen in dat geval wordt het geld geretourneerd.