Schoolkosten

Wanneer uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, brengt dat kosten met zich mee. De kosten waar u mee te maken krijgt, zijn:

  • Schoolboeken
  • Vrijwillige ouderbijdrage (voor het schoolfonds, een materiaalbijdrage en de huur van een kluisje)
  • Lesmateriaal
  • Talentstromen

Een toelichting op deze kosten kunt u hieronder downloaden. Evenals een overzicht van de kosten per opleiding.

Boekenfonds

CSG Ulbe van Houtenheeft een eigen boekenfonds. Leerlingen tekenen een gebruikersovereenkomst voor het deel van de boeken dat gehuurd wordt.

Restitutie-, betalings- en kwijtscheldingsregeling

In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de restitutie-, betalings- of kwijtscheldingsregeling voor de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt uw verzoek - via het formulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden - richten aan CSG Comenius, Postbus 193, 8900 AD Leeuwarden, t.a.v. de Financiële Administratie.

Tegemoetkoming (studie)kosten

Er zijn verschillende regelingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie vindt u op: