Bestuur en medezeggenschap

CSG Ulbe van Houten valt onder het bestuur van de vereniging voor CVO in Noord-Fryslân. Onder deze vereniging vallen naast CSG Ulbe van Houten ook Christelijk Gymnasium Beyers Naudé uit Leeuwarden en CSG Comenius uit Leeuwarden.

Het bestuur is het bevoegd gezag van de drie scholen en bestuurt op hoofdlijnen. Ze stelt het beleid vast en houdt toezicht. Het bestuur heeft taken en bevoegdheden gemandateerd aan de directies van de scholen, wat is vastgelegd in een directiestatuut.

Er zijn door het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (vier leden per school) en een medezeggenschapsraad per school ingesteld. Op CSG Ulbe van Houten is een ouderraad en een leerlingenraad actief.