Campus Middelsee

CSG Ulbe van Houten is gehuisvest in een spiksplinternieuw gebouw, Campus Middelsee samen met CSG Comenius en het Leerwerkplein. Campus Middelsee is een prachtig gebouw met grote lokalen met belevingswanden en heel veel ruimte om boeiende levensechte dingen te doen.

Zo hebben we een Restaurant "Lekker Ite", een Beauty Salon "Kreaz", Science Lab, Tech Atelier, supermoderne vaklokalen, een prachtige mediatheek en computerruimtes. Daarnaast fantastisch sportieve mogelijkheden in de Bildtse Slag en op de Waaie. Een sportcampus die zijn weerga bijna niet kent !

Niet alleen het gebouw is nieuw, de Ulbe is ook voortdurend bezig het onderwijs te vernieuwen. Alle leerlingen hebben een Apple iPad waar volop gebruik van wordt gemaakt. Een aantal vakken hebben bij een bepaald leerjaar en niveau er nog wel een boek naast. In ieder lokaal hangt een Apple TV en docenten zijn bekend met vele verschillende apps.
Om verder kennis te maken met de digitale wereld van techniek en het programmeren hebben wij in klas 1 de First Lego League, de talentstroom Technology&Development in klas 1 en 2 en in de bovenbouw het vak Dienstverlening en Producten.

Op de Ulbe vinden we het pedagogisch klimaat erg belangrijk. Wij dragen dit uit door middel van PBS (Positive Behaviour Support). Wij spreken gedragsverwachtingen uit, bekrachtigen gewenst gedrag positief en gaan hierbij uit van de kernwaarden Respect, Vertrouwen en Plezier.

Voor iedereen een feest om er naar school te gaan.

Leerwerkplein

Als je leerling van de campus Middelsee bent krijg je vanaf klas 1 te maken met het leerwerkplein (LWP). In de onderbouw leer je wie je bent, wat je kunt, wat je wilt, en je leert door o.a. bezoeken en speeddates, wat voor bedrijven en instellingen er in de regio zijn. In de bovenbouw loop je stage bij een bedrijf en die stage kun je meenemen naar het MBO. Samen met je loopbaancoach ontdek je dus vanaf klas 1 wat je wel en niet leuk vindt, wat voor stages je wilt gaan doen en hoe je uiteindelijk een kans op een baan in de regio maakt.

Lees meer... >>>